BESS Vietnam 2019 – Ho Chi Minh City

5 - 6 March 2019

News

June 15, 2018

Hiệp hội Các nhà cung cấp ngành Giáo dục Anh Quốc (BESA) sẽ tổ chức triển lãm tại Việt Nam để giới thiệu các dịch vụ và sản phẩm giáo dục tốt nhất đến từ các nhà cung cấp Anh Quốc

Hôm nay, Hiệp hội Các nhà cung cấp ngành Giáo dục Anh Quốc (BESA) chính thức giới thiệu Triển lãm Các nhà cung cấp ngành Giáo dục Anh Quốc BESS Việt Nam, nhằm đưa đến cho các công ty Anh Quốc cơ hội để tiếp cận thị trường giáo dục tại đất nước đang phát triển này.
Read More
June 1, 2018

BESA launches new exhibition in Vietnam to showcase the best British education suppliers

The British Educational Suppliers Association (BESA) launched today BESS Vietnam, the British Educational Suppliers Show Vietnam, to give British suppliers the chance to enter the education market in this booming country. BESA will be partnering with Giaoducso in the running of the event, which will take place between 5 and 6 March 2019 in Ho … Continued
Read More